Промоция на Випуск 2018

Промоция на Випуск 2018

 

„Скъпи колеги, от днес стартираме нов етап в живота си! Изправени сме пред нови възможности. Нека занапред непрестанно да търсим знанието и с гордост да браним авторитета на нашия Бургаски свободен университет“ – каза по време на тържествената церемония д-р Галя Стоянова, един от отличниците на випуска и първият доктор по икономика, поставил началото на защита на докторски трудове по акредитирани докторски програми в БСУ.
     Над 300 абсолвенти от  15 бакалавърски специалности и от 25 магистърски програми получиха своите дипломи за завършено висше образование. От тях 23-ма са отличниците на випуска, които бяха удостоени от Ректора със свидетелство за отличие за постигнати високи резултати в обучението и доказан стремеж към издигане авторитета на академичната общност. 
Свидетелства за академични длъжности и звания получиха преподавателите: проф. д-р Йонка Балтаджиева; проф. д.с.н. Венелин Терзиев; доц. д-р Атанас Луизов; доц. д-р Зорница Ганева; доц.д-р Красимир Коев; доц.д-р Красимира Минева;  доц.д-р Пламен Ангелов и доц.д-р Радостина Иванова – Мишинева. 
Приветствено слово към абсолвентите отправи проф. д.п.н. Галя Христозова, ректор на БСУ. „В живота всеки сам избира своя път – дали да учи или не, дали да се развива или не, дали да се усъвършенства или не. Няма сила, която да ви спре, ако сте решили да успявате. Върховете обичат смелите. Защото истинското учене започва, след като получите дипломите си, които доказват, че знаете как  и защо се учи. И ако стигнете някой връх, покорете го и търсете друг. Само в покорените върхове е вашата сила“– каза проф. Христозова.

На тържеството присъстваха членовете на Настоятелството на Бургаския свободен университет: ген. Красимир Петров; Янко Янков; Димитър Събков. Гости на церемонията бяха: зам.-областният управител Владимир Крумов; зам.-кметът на Община Бургас Руска Бояджиева; Росен Григоров - директор по персонала и административните въпроси в Лукойл Нефтохим Бургас АД.
Поздравителни адреси изпратиха областният управител на Област Бургас Вълчо Чолаков,  кметът на Община Бургас Димитър Николов, народните представители Димитър Бойчев и Иван Вълков.

FOB_9160.jpg
FOB_9170.jpg
FOB_9107.jpg
FOB_9076.jpg
n.jpg
FOB_9060.jpg
FOB_9025.jpg
FOB_9021.jpg
FOB_9018.jpg
FOB_9065.jpg
FOB_9063.jpg
FOB_9085.jpg
FOB_9046.jpg
FOB_9047.jpg
FOB_9055.jpg
FOB_9045.jpg
FOB_9050.jpg