Проведен семинар по проект "Професионализъм в обучението по журналистика..."

На 20. 11. 2009 г. в Бургаския свободен университет се проведе Семинар за отчитане на резултатите и връчване на сертификат за успешно проведена практика по проект “Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство между Бургаския свободен университет и регионалните медии".

Проектът е по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и се финансира от Европейския социален фонд.

В семинара участие взеха заместник-ректорът по НИД и МС проф. дпн Галя Христозова, представители на медиите, партньори по проекта, преподаватели и студенти, участвали в провеждането на практиката.

По време на семинара се анализира степента на реализация на целите на студентските журналистически стажове.

Изследване за степента на удовлетвореност на студентите от проведените стажове представи доц. д-р Тодор Георгиев – експерт-методист на проекта. В изказването си той подчерта, че стажовете в реална работна среда по време на следването играят важна роля, тъй като предоставят терен на потребителите на кадри да участват непосредствено в образователния процес и че преценката на студентите за ефективността на стажовете се опира на участието им във фазите и операциите на производствения процес. Изказвания направиха и ръководители на партньорските организации.

Господин Красимир Димитров от радио "Гларус Р" ООД,, сподели, че практиката е полезна за медиите, защото те могат да наблюдават работата на отделните студенти – колко присърце я вземат, колко са отговорни, качеството на изпълнение. Тази информация от първа ръка и от работното поле е полезна при предложения за работа, ако има нужда и такива случаи вече има.

В изказването си госпожа Цеца Алексова от ТВ “МИКС" АД посочи, че възможността макар и месец студентите да практикуват в една телевизия e от изключителна полза особено за тези, които наистина смятат да се занимават с журналистика, независимо от това в каква медия. Защото единствено на база сравняване на работата в различните видове медии могат да намерят своето място в тях. Макар и само за 30 дни те могат да работят под наставничеството на журналисти и по този начин да научат полезни неща от практическия им опит - как се подрежда и съставя новинарска емисия в телевизия, как се заснемат и излъчват публицистични и забавни предавания, как да говорят пред микрофон и как да се държат пред камера - по време на репортаж и по време на предаване в студио.

На всички студенти, постигнали целите на практическото обучение, бяха връчени сертификати за успешно проведен стаж в печатна или електронна медия.