Публична лекция на доц. д-р Светла Маргаритова

Съгласно Закона за развитие на академичния състав на Република България, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и Правилника за развитие на академичния състав в Бургаския Свободен Университет на 16.03.2012 г., петък, от 11:00 часа в зала 404 на БСУ, доц. д-р Светла Маргаритова ще изнесе публична лекция на тема „Системата за превенция на правонарушенията на малолетни и непълнолетни - настояще и бъдеще”.

Заповядайте! Вход свободен.