Публична лекция на преподавател от "Фулбрайт"

БУРГАСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТЪР ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ И УПРАВЛЕНСКИ НАУКИ

 

БЪЛГАРО - АМЕРИКАНСКА КОМИСИЯ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ОБМЕН "ФУЛБРАЙТ"

 Ви канят на публична лекция на тема: 

 

CULTURAL ORIENTATION AND EMPLOYEE ATTITUDES

 

/Култура и нагласи на служителя в организацията/

 

Лектор: prof. Nagarajan Ramamoorthy, Ph.D.

Associate Professor of Management

School of Business Administration

University of Houston

 

27 януари 2009 г. (вторник) от 15:00 ч. в зала 218