Работна среща по проект N:Д21/17.02.09

На 4.08.2009 г. от 14 часа в 317 зала на Бургаски свободен университет ще се проведе работна среща по проект N: Д21/17.02.09 на тема: „Използване на Невронни мрежи и Обобщени мрежи за обучение и провеждане на аналитични и приложни изследвания”.

Ще бъдат дискутирани постигнатите резултати, текущи проблеми и предстоящи задачи. Нека всички интересуващи се студенти и преподаватели, свързани с работата по проекта да вземат активно участие.