Ръководството на БСУ на посещение в Казахстан

БСУ КазахстанДелегация от Бургаския свободен университет начело с Президента на университета проф. д-р Петко Чобанов беше на посещение в началото на м.март в Алмати, Казахстан. В делегацията бяха включени: проф. д-р Васил Янков – ректор, проф. дпн Галя Христозова – заместник-ректор по НИД и МС, доц. д-р Ицка Дерижан – преподавател, и Дарина Димитрова – началник на УО.

Групата посети  няколко от най-големите университети в Казахстан.  В Казахския национален университет „Аль - Фабари“  (най-големият университет в страната) лично ректорът акад. дтн Галим Мутанов посрещна българските гости. Реализира се и среща с деканите и преподаватели на Механико-математическия факултет, Философския факултет и на Висшето училище по икономика и бизнес. Особено впечатление направи музеят на университета, изграден преди 3 години по повод 75 – годишния юбилей на висшето училище.

В Алматинския хуманитарно-технически университетБСУ Казахстан ректорът проф. дпн Дина Муфтаховна удостои групата на БСУ с особена чест, като в знак на уважение и желание за бъдещо сътрудничество подари на всички гости чапан (казахска национална носия).

На срещата в Женския педагогически университет с ректора проф. Динар Нукетаева и нейния екип бяха обсъдени възможностите за съвместна работа в сферата на социалните дейности и консултиране.

Много интересна бе и срещата в националния научно-практически образователен и оздравителен център „Бобек“, създаден преди 15 години от съпругата на президента на Казахстан – Сара Назарбаева. Гостите се запознаха със създадената от нея образователна програма по Самопознание.

Специално за среща с българската група от Кокшетаунския държавен университет „Ш. Уалиханов“, който е на 1500 км от Алмати, дойде проф. кгмн Темирхан Жаркинбеков – заместник-ректор. Той предостави учебните планове на магистърски програми, по които може да се извърши съвместно обучение.

На всички срещи проф. дпн Галя Христозова представи подробна информация за Бургаския свободен университет – специалности, центрове, международни контакти, научна дейност.

Темите, по които се проведоха разговорите, бяха: организиране на обучение в магистърски програми за получаване на двойни дипломи, организиране и провеждане на стажове и кратки курсове за квалификация в БСУ, съвместна работа по научни проекти, участие в международните образователни програми Темпус и Еразмус Мундос.

БСУ Казахстан