Райфайзенбанк със сериозен интерес за кредитиране на кандидат-студентите и студентите на БСУ

На проведена на 16 август среща на Ректора проф. д-р Янков и Зам.-ректора доц. д-р Балтов от страна на Бургаския свободен университет с Регионалния управител за Югоизточна България г-н Чардаков и Управителя на офиса в гр. Бургас г-жа Иванова от страна на Райфайзенбанк беше потвърден високия интерес за полагане началото на студентското кредитиране. От Райфайзенбанк България бяха впечатлени от активната политика на Университета в тази насока и демонстрираха своето разбиране и готовност.

Както Бургаският свободен университет първи представи подобна информация, вече стартира реалното прилагане на Закона за кредитиране на студенти и докторанти. За разлика от предлаганите на пазара до момента (на чисто търговски принцип) кредитни продукти за студенти, в този случай става въпрос за напълно гарантирани от държавата (без обезпечение от страна на родители), нисколихвени (с таван от 7%) и без такси, дългосрочни (изплащането им започва след завършване на редовното обучение), кредити. С тях, българската държава подпомага преференциално най-активната част от обществото ни, която е избрала български университет за своето развитие. Това е един от все още малкото случаи на прилагане на държавната политика в образованието, при които бъдещите и настоящи студенти на един частен университет – какъвто е БСУ са равнопоставени и ще могат в най-голяма степен да се възползват от стимулите.

Райфайзенбанк България, е едната от банките (другата е Банка ДСК) сключила договор с Министерството на образованието, младежта и науката, по силата на който през тази учебна година може да предоставя кредити по тази схема за обучаващите се в редовна форма. По време на проведената среща с ръководството на БСУ се набелязаха първи стъпки, които да подпомогнат кандидат-студентите и студентите на БСУ при вземането на решение за кандидатстване за този вид кредити. Предстоят презентации пред тях, както и посещение на консултанти от банката за срещи с отделните специалности и групи. Ще се търсят възможности както за допълнително популяризиране, така и за поощряване на различни инициативи.