Разговори за любовта

В деня на влюбените  -  14 февруари, заповядайте на РАЗГОВОР ЗА ЛЮБОВТА, който ще се проведе от 13 часа в Библиотеката на БСУ.

Срещата е по инициатива на студентския екип към Лабораторията за психологична подкрепа и развитие при ЦХН на БСУ и ще бъде водена от доц. д-р Румен Бостанджиев, д.м.

Вашите въпроси и предложения за дискусия може да оставите в специалния кът,  намиращ се в партерното фоайе в сградата на БСУ, както и в Библиотеката на БСУ.

За контакти:

Доц. д-р Румен Бостанджив

e-mail: bostandjiev@bfu.bg