Размерът на стипендиите се увеличава

Размерът на стипендиите се увеличава

Размерът на стипендията за успех се увеличава от 600 лв. на 750 лв. на семестър (по 150 лв. месечно). Право на стипендия за успех имат студентите от редовно обучение в специалностите от Центъра по информатика и технически науки, които са положили успешно всички изпити и имат среден успех от последните два семестъра не по-нисък от добър 4.00 (за студентите от първи курс се взема средният успех от първия семестър).

Размерът на стипендията за специални постижения се увеличава от 200 лв. на 300 лв., като всеки студент може да получи до 3 такива стипендии. Право на стипендия за специални постижения имат студентите от редовно обучение от всички специалности, които имат участие в научни и практически разработки, състезания или конкурси, които са положили успешно всички изпити и имат среден успех от последния семестър не по-нисък от добър 4.00.

Срокът за кандидатстване е от 17 април до 14 май 2017 г.  Как стават кандидатстването и класирането за стипендия вижте в https://www.bfu.bg/bg/studenti/studentski-stipendii и в сайта на проекта,