Разширен достъп до бази данни EBSCO Publishing

Предоставен е промоционален достъп  до нови бази на EBSCO Publishing до края на 2008 година.

  • Academic Search Complete
  • Business Source Complete
  • Regional Business News

Ползва се чрез съществуващия акаунт:

User : s6728610

Password : password