Регистрация за кандидатстудентски изпити – от 1 до 15 април.

Регистрацията за кандидатстудентските изпити от първа (предварителна) сесия започна и ще продължи до 15 април.

Изпитите ще се проведат както следва:

  • Български език (тест) – 25 април
  • История (тема) – 26 април
  • СТОП тест – 26 април

Регистрацията става:

За да се регистрирате, е необходимо:

  • Да попълните регистрационна карта, която получавате в стая 19, ако кандидатствате в БСУ, или в териториалните бюра, ако подавате документи в други градове.
  • Да внесете такса за кандидатстване в банковия офис, намиращ се в БСУ (на партера) или в Териториалните бюра, ако подавате документи в други градове.

Таксите за кандидатстване са:

  • с един приемен изпит: 35 лв.
  • с два приемни изпита: 55 лв.