Ректорът на Тракийския университет в Одрин посети БСУ

Ректорът на Тракийския университет в Одрин посети БСУ

На 29.02.2024 г. делегация от Тракийския университет в Одрин, Република Турция, водена от ректора на университета - проф. д-р Ерхан Табакоглу посети Бургаския свободен университет. В състава на делегацията бяха: проф. д-р Осман Нури Хатипоглу – зам.-ректор, отговарящ за международните въпроси, г-н Али Дженгиз Калкан – Директор на Областна здравна служба, гр. Одрин и г-н Камил Кокабаш – Директор „Международни връзки“

Визитата в Бургас е по покана на доц. д-р Хасан Азис – Програмен координатор на Програмния съвет по  „Публична администрация” на Центъра по юридически науки  в БСУ. 
Домакини на срещата от БСУ бяха проф. д-р Петко Чобанов, президент на БСУ и ректорът - проф. д-р Милен Балтов. Присъстваха също зам.-ректорът проф. д-р Мария Алексиева, пом.-ректорът по УД и акредитация г-жа Дарина Димитрова и началникът на отдел „Международно сътрудничество“ – г-жа Гергана Кирова. 
Проф. Чобанов представи пред гостите дългогодишните партньорски отношения с Тракийския университет в Одрин, Р Турция, които датират от 1997 година. Проф. Балтов допълни, че от 2010 г. двете висши училища имат сключено двустранно споразумение за обмен на студенти и преподаватели по програма „Еразъм+“, което се подновява редовно.. 
В момента студенти от БСУ осъществяват мобилност с цел обучение в Тракийския университет, а през летния семестър на академичната 2023-2024 г. преподаватели от БСУ ще изнесат лекции пред студенти на Тракийския университет в рамките на мобилности по програма „Еразъм+“.
И двете страни изразиха недвусмислено желание за разширяване на обхвата на сътрудничеството между БСУ и Тракийския университет. Обсъдени бяха следните перспективни направления: разработване и реализиране на съвместни проекти, обмен на студенти и преподаватели, участие в смесени интензивни програми, съвместно участие в конференции, обучение в магистърски програми, взаимно признаване на кредити, издаване на двойни дипломи
Посещението на делегацията от Тракийския университет в Одрин бележи важен етап в развитието на партньорските отношения между двете висши училища. Срещата бе ползотворна и постави основите за бъдещи съвместни инициативи, които ще обогатят академичния процес, ще стимулират научно-изследователската дейност и ще допринесат за академичната мобилност на студенти и преподаватели.

IMG_2608.jpg
IMG_2614.jpg
IMG_2616.jpg
DSC_2897.JPG
DSC_2904.JPG
DSC_2831.JPG
DSC_2868.JPG
DSC_2865.JPG
DSC_2841.JPG