Събития и форуми в БСУ през 2014 г.

План за събития и форуми в БСУ през 2014г.

ТЕМА ОРГАНИЗАТОР ВИД ПРОЯВА УЧАСТНИЦИ ДАТА, МЯСТО

ЯНУАРИ

1. Преглед на електронните курсове в Moodle /кръгла маса по ИКТ в образованието/ Зам.-ректори, декани, специалисти представяне на електронни курсове преподаватели 14 януари -ЦХН и ЦЮН 15 януари – ЦИУН и ЦИТН
2. Преглед на електронните курсове в Moodle Зам.-ректори, декани, специалисти представяне на електронни курсове преподаватели 20януари
3. Семинар по проблемите на електронното обучение   семинар преподаватели 23 януари
4. Работна среща на специалисти с висока квалификация Офис за технологичен трансфер при БСУ Работна среща представители на различни висши училища от Източния регион на страната с цел сформиране на Специализиран експертен съвет, който да обсъди и създаде идеология за намирането, популяризацията и трансферирането на иновативни технологии в предприятията от Югоизточния регион 24 януари
5. Работна среща на специалисти с висока квалификация Офис за технологичен трансфер при БСУ Работна среща представители на фирми от областта на енергетика, електроника, екология, транспорт, здравеопазване и туризъм, електронното управление на национално и местно ниво, образование и култура от Старозагорски, Ямболски и Сливенски регион 25 януари

ФЕВРУАРИ

1. Семинар по проблемите на електронното обучение БСУ семинар преподаватели 11 февруари
3. Дискусионна среща на тема "Европейски съюз - възраждане на доверието". БСУ и Европ. институт Дискусионна среща Студенти и преподаватели от ЦЮН, ЦХН, ЦИУН 25 февруари 11 часа, зала 207

МАРТ

1. "Забравеният подарък" Пиар агенция "Практа" специално събитие студенти 7 март, 12 часа пред БСУ
2. Конференция за студентско научно творчество - вътрешен кръг ЦИУН, ЦХН, ЦИТН, ЦЮН научна студентска конференция студенти и преподаватели от БСУ 12 март
3. Кандидатстудентска борса – Бургас, Младежки дом БСУ борса Служители от БСУ 14, 15 март
4. Лекция на Еразъм – преподавател Mehmet Burak CERAN от Университет Селчук в гр. Коня, Турция, на тема: "Logistics Cost Accounting". ЦИУН лекция студенти от ЦИУН, спец. Ф, СК, М, БА 18 март 11.00 часа зала 423
5. Награда на Декана Студентска пиар агенция "Практа"   преподаватели, студенти, външни гости 19 март, зала 207, 13:30 ч.
6. Среща с Декана ЦИУН среща студенти от ЦИУН 19 март, зала 208, 13:00 ч.
7. Кандидатстудентска борса – Хасково, читалище Заря БСУ кандидатстудентска борса Служители от БСУ 20 март
8. Среща с преподавателите, разработващи курсове за електронни форми на дистанционно обучение БСУ работна среща преподаватели 21 март
9. Кандидатстудентска борса – Стара Загора, хотел Верея БСУ кандидатстудентска борса Служители от БСУ 21,22 март
10. Преглед на електронните курсове в Moodle Зам.-ректори, декани, специалисти представяне на електронни курсове преподаватели 24 март -ЦИУН и ЦИТН 25 март – ЦХН и ЦЮН
11. Лекция на "проф. Итару Фукушима на тема: "Japanese criminal system and legal еducation system" от Ryukoku University в Киото, Япония ЦЮН лекция Студенти, преподаватели, юристи 25 март 16:00 Зала 207
12. Конференция за студентско научно творчество - национален форум Зам.-ректор по НИД научна студентска проява Студенти от 20 университета 26 март
13. Представление "Сако от велур" Театрално ателие постановка Студенти- участници в конференцията за СНТ 26 март, 17:30 ч., Зала 207
14 . Семинар за споделяне на резултатите от специализираните чуждоезикови обучения по проект за квалификация на преподавателите по ОП "РЧР". Ръководителят на проекта семинар Преподавателите БСУ, обучени в курсовете по английски език 27 март 16 часа

АПРИЛ

1. Семинар по изкуствен интелект ЦИТН, д-р Пенка Георгиева семинар Преподавател, студенти 2 април, 12-13 часа, зала 012
2. Посещение на Експертна група към НАОА за акредитацията на професионално направление 3.7. "Администрация и управление" в БСУ ЦИУН и ЦЮН Процедура на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) Ректорско и декански ръководства на ЦИУН и ЦЮН, преподаватели, студенти, завършили направлението и работодатели 2-4 април, Академичен съвет
3. Преглед на електронните курсове в Moodle Зам.-ректори, декани, специалисти представяне на електронни курсове преподаватели 4 април, 11 часа 208
4. Лазаров ден БСУ и ЦДГ "Златното ключе" празник Студенти, преподаватели, деца 9 април, 11 часа, атриум
5. Семинар по изкуствен интелект ЦИТН, д-р Пенка Георгиева семинар Преподавател, студенти 9 април, 12-13 часа, зала 012
6. Национални дни на кариерата 2014 СЦКР, JobTiger, "Нестле" Уъркшоп - дискусия Студенти, СЦКР, JobTiger, "Нестле" 9 април, 13:15, Зала 218
7. Представление "Сако от велур" Театрално ателие постановка Студенти , ученици 9 април, 18:30, Зала 207
8. Национални дни на кариерата 2014 JobTiger, Нестле България и СЦКР срещи с водещи компании от различни браншове, предлагащи стажове и работа за студенти студенти, СЦКР 10 април, 10:00 – 15:00, Първи етаж
9. Пресконференция за представяне на новото ръководство на БСУ БСУ пресконференция Ръководството на БСУ, медии 10 април 11 часа, зала 208
10. Технологика - семинар ЦИТН семинар Студенти, преподаватели 10 април, 13-15 часа, зала 207
11. Ден на отворените врата на БСУ Зам.-ректори, Декани Атрактивно представяне на дейността на БСУ и центровете ректорско и деканските ръководства, преподаватели, студенти, ученици, работодатели, кандидат - студенти 10 април, 10.00 – 15.00, Атриум на БСУ
12. Подготвителен семинар на студентски фирми ЦИУН Подготвителен семинар за студентите от ЦИУН за участие във финалния кръг на конкурса на Джуниър ачийвмънт „Студентска компания” Студенти, преподаватели, отговарящи за екипите 14 април, 13:00 Зала 11
13. Среща с изявен български предприемач Деканско ръководство на ЦИУН Среща с изявения български предприемач и инвеститор Йордан Дивев Деканско ръководство, програмни координатори, преподаватели и студенти 16 април, 14:00 Зала 426
14. Представление "Сако от велур" Театрално ателие постановка студенти , ученици 23 април, 18:30 Зала 207
15. Посещение на Министъра на външните работи г-н Кристиан Вигенин в БСУ БСУ и Дипломатически институт към МВнР дискусия преподаватели, студенти, външни гости 24 април, 11 ч. Зала Изток
16. Посещение на Експертна група към НАОА за акредитацията на професионално направление 4.6. "Информатика и компютърни науки" в БСУ ЦИТН Процедура на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) Ректорско и декански ръководства на ЦИТН, преподаватели, студенти, завършили направлението и работодатели 28-30 април, Академичен съвет
17. Дни на магистърските програми "Избери магистърска програма за твоята успешна кариера" БСУ Информационен ден за магистърските програми на БСУ студенти от IV курс, кандидат - магистри 28 април, 11–15 ч. 29 април, 11-15 ч
18. Представление "Сако от велур" Театрално ателие постановка студенти , ученици 29 април, 18:30 Зала 207

МАЙ

1. Студенти говорят на студенти за Европа Областен информационен център Бургас, Зам.-ректор НИД и МС Ден на Европа и приятелството в БСУ Областен информационен център Бургас, Студенти от БСУ, участвали в програми на ЕС 9 май, 10.00 часа, зала 207
2. Среща с чуждестранните студенти и курсисти, изучаващи български език, техни семейства и приятели Зам.-ректор НИД и МС Ректорско и декански ръководства, Чуждестранните студенти и курсисти, изучаващи български език, техни семейства и приятели 9 май, 16.00 часа, зала 207
3. Представление "Сако от велур" Театрално ателие постановка студенти , ученици 12 май 18:30 Зала 207
4. Дни на средното образование Инспекторат по образованието Бургас Представяне на средните училища на територията на област Бургас ученици, родители 14-16 май, фоайе, зали
5. Церемония по връчване на сертификати за практики Ректор, Зам.-ректор НИД и МС Церемония по връчване на сертификати на приключилите успешно практиките си по Проект „Студентски практики” Ръководство на БСУ и Центровете, студенти, работодатели, наставници и ментори 15 май, 16.00 часа, зала 207
6. Ден на библиотеката библиотеката   преподаватели, студенти, служители 16 май, 13 часа
 7. Медия свят и "Балът"
„Медия свят“ среща професионалистите
ЦХН, ЦИУН и PR агенция Вечер на специалностите в ЦХН и ЦИУН;
среща с гостуващи лектори

 

Студенти, преподаватели;
Александър Дурчев и Владислав Прелезов - лектори
20 май;
20 май, 13.30 ч., зала Изток
8. Вечер на специалностите ЦИТН Специално събитие преподаватели, студенти 22 май
9. Промоция на випуск 2012 БСУ Връчване на дипломи абсолвенти 23 май
10. СИЕЛА – 18-ти симпозиум по ел. апарати и технологии ЦИТН /съорганизатор/ симпозиум преподаватели, студенти 29-30 май
11. Хакатон 2014 ЦИТН Специализирани занимания по ИТ технологии с цел съвместна работа и писане на приложения. преподаватели, студенти 30 май, зала 207/208; 31 май зала 29

ЮНИ

1. Среща на работна група по "Мегапроекти" Програма КОСТ, БСУ Научна среща по Програма КОСТ/ на 7 РП на ЕС изследователи в областта на управлението на риска в мегапроектите от 6 държави 5 юни 2014 г., КЦ2
2. Семинар ЦИТН ЦИТН семинар преподаватели 5-6 юни
3. Международна конференция "Съвременни управленски практики VIII" – "Целесъобразност и риск в бизнес проектите" ЦИУН Научна конференция преподаватели 6-7 юни
4. Връчване удостоверения за курс по български език БСУ Връчване на удостоверения преподаватели, чуждестранни студенти 10 юни, 16 часа, библиотеката
5. Бизнес Старт-ап уикенд Зам.-ректор НИД и МС, ЦИУН, Швейцарски преподаватели Студентско състезание за генериране и развиване на идеи за стартиране на проекти – ръководено от преподаватели от Университета на Хур, Швейцария Преподаватели от Швейцария и студенти 28-29 юни, Зала 428

ЮЛИ

1. Връчване на сертификат "Учител по ИИТ" ЦИТН Връчване на удостоверения преподаватели, курсисти 2 юли

СЕПТЕМВРИ

1. Международен одит по ISO ПРК одит на SGS ректор, зам.-ректори, декани, зам.-декани септември
           

ОКТОМВРИ

1. Откриване на учебната година БСУ специално събитие Първокурсници, преподаватели  
2. Информационен ден по "Еразъм" Международен отдел информационна среща преподаватели, студенти 14 октомври
3. Ден на Microsoft в БСУ ЦИТН информационна среща Преподаватели, студенти октомври Зала КЦ2
4. Дискусия с учители и директори на училища ЦИТН кръгла маса Преподаватели, директори Октомври, зала КЦ2

НОЕМВРИ

1. Конференции по ОП "Развитие на човешките ресурси" БСУ конференция Участниците в 4-те проекта на БСУ ноември
2. Семинар с началниците на кариерни центрове към РИО ЦИТН семинар преподаватели, началници на кариерни центрове Ноември, зала КЦ2
3. Научна сесия за отчитане на работа по проекти за 2014 г. зам.-ректор НИД отчитане на проекти за 2014 г. Научна сесия зам.-ректор НИД

ДЕКЕМВРИ

1. Промоция на випуск 2014 БСУ връчване на дипломи абсолвенти 5 декември
2. Научен семинар на ЦИТН ЦИТН отчитане на проекти на преподаватели преподаватели декември, зала 431