Съболезнователен адрес

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет изказва искрени съболезнования на семейството на проф. д-р Байчо Панев.

Проф. д-р Байчо Панев беше дългогодишен преподавател в Центъра по Юридически науки на Бургаския свободен университет. Неговата научно-изследователска и учебно-преподавателска дейност е част от академичната история на университета. Студентите му са висококвалифицирани специалисти, успешно реализиращи се в органите на съдебната система, държавните институции и административната власт. Проф. Панев беше авторитетен и компетентен професионалист, познаващ динамичните законодателни промени и интеграционния процес,  правната система и новото законодателство, функциониращи  в една бързо променяща се обществена среда.

Проф. д-р Байчо Панев активно участва в утвърждаването на Бургаския свободен университет и в превръщането му в един от авторитетните учебни центрове в страната. Като член на Академичния съвет и на Общото събрание на университета той неведнъж доказва  своята високоотговорна гражданска позиция, устойчивост и принципност при преодоляване на трудностите, съпътстващи развитието на БСУ.

Носител е на юбилейния почетен знак на Бургаския свободен университет във връзка с 20-годишнината от създаването на университета.

Деканското ръководство на Центъра по Юридически науки, преподавателите, студентите и служителите на БСУ се присъединяват към  съболезнованията  до семейството на проф. д-р Байчо Панев.