Съболезнователен адрес

Съболезнователен адрес

Академичното ръководство на Бургаския свободен университет изказва искрените си съболезнования по повод кончината на чл.кор.проф. Александър Янков – бележит български юрист, общественик и дипломат. Проф. Александър Янков беше член на Настоятелството на университета от 2006 година досега и носител на най-високото академично отличие „Доктор хонорис кауза“ на Бургаския свободен университет. Почетното звание беше присъдено на проф. Александър Янков на тържествено заседание на Академичния съвет през 1999 година за особени заслуги и принос в развитието на международната правна наука.
Като член на Настоятелството  проф. Александър Янков работи достойно и неуморно за създаването и утвърждаването на БСУ. Неговата активна гражданска позиция, международна дейност и професионална компетентност допринесоха изключително много за утвържданането на Бургаския свободен университет. Със своя забележителен юридически опит и обществена дейност проф. Александър Янков активно участваше в процесите на  развитие и изграждане на  Юридическия факултет, подкрепяше и работеше активно за благородната мисия на „това ново, но жизнеспособно висше училище“, както написа в почетната книга на БСУ през 2001 година.
Чл.кор.проф. Александър Янков е роден е на 22 юни 1924 г. в Бургас. Бил е дългогодишен преподавател по международно право и заместник-председател на БАН, посланик на България във Великобритания и Северна Ирландия, постоянен представител на България при ООН в Ню Йорк, член на Постоянния арбитражен съд в Хага и съдия в Международния трибунал по морско право в Хамбург.
Проф. Александър Янков е единственият българин, който е бил  президент на Световната асоциация по международно право. Той е един от основните автори на Конвенцията на ООН по морско право. Народен представител е в IX-то  Народно събрание (1986-89) и в Седмото ВНС (1990-91).
Със своята забележителна дейност на юрист, с активната си гражданска позиция при създаването и утвърждаването на университета, с дейното си участие в работата на ръководните органи на университета чл.кор.проф. Александър Янков ще остане завинаги в историята на Бургаския свободен университет  
Академичната общност изказва искрени съболезнования на семейството на чл.кор. проф. Александър Янков.
Поклон пред вечната му памет.

 

Проф. д-р Петко Чобанов
Президент на БСУ

Проф. д.п.н. Галя Христозова
Ректор на БСУ

aljankov.jpg
IMG_1822.jpg
IMG_1824.jpg
AZ2.jpg
промоция.jpg
IMG_1829.jpg