Съобщение от НАП до първокурсниците в университетите

     NAPНАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ

 

На основание чл.40 от ЗЗО за сметка на Републиканския бюджет  се осигуряват студенти-редовно обучение до навършване на 26-годишна възраст.

Студенти-първокурсници се осигуряват на това основание от м.октомври на текущата година.

За периода  юли-септември завършилите средното си образование през текущата година следва сами да заплатят здравно-осигурителните си вноски.

  70 % от студентите са на крачка да загубят здравните си права      

 

Ако мислите, че не сте от тяхпроверете здравния си статус.

Имате неплатени здравноосигурителни вноски колко трябва да платите вижте в здравноосигурителния калкулатор.           

Как става плащането на здравноосигурителните вноски  - вижте тук.

Как да възстановите здравноосигурителните си права – ще научите тук.