Съобщение за груповите отговорници

Уважаеми групови отговорници!

На 02.12.2011г. (петък)  ще се проведат Делегатски събрания на Груповите отговорници за избор на членове на Студентския съвет при БСУ. Съгласно новия Правилник на СС груповите отговорници избират членовете на Студентския съвет и следва да се явят в зала 211 на посочения час за съответния Център.

Събрание на Груповите отговорници при ЦИТН :  На 02.12.2011г. (петък) от 12:00 в зала 211

Събрание на Груповите отговорници при ЦИУН :  На 02.12.2011г. (петък) от 13:00 в зала 211

Събрание на Груповите отговорници при ЦХН :  На 02.12.2011г.( петък) от 14:00 в зала 211

Събрание на Груповите отговорници при ЦЮН :  На 02.12.2011г. (петък) от 15:00 в зала 211 

За информация:  стая 209 ( Студентски съвет) или   ss@bfu.bg .