Съобщения за студентски и преподавателски мобилности по програма ЕРАЗЪМ

------------------------------------------------------------------

Критерии за участие в преподавателска мобилност с цел преподаване

Критерии за участие в студентска мобилност с цел обучение

------------------------------------------------------------------

СПИСЪК на класирани студенти от ЦИУН

СПИСЪК на класирани студенти от ЦИТН

СПИСЪК на класирани студенти от ЦХН