Съвременни иновации при диагностика на критична инфраструктура

 Съвременни иновации при диагностика на критична инфраструктура

Студенти от магистърските програми „Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност“, "Интегрирани компютърни системи и комплекси“ и „Иженеринг и експлоатация на енергийни системи“ на ЦИТН към БСУ, под ръководството на проф. Радостин Долчинков и доц. Камен Сейменлийски  проведоха практическо обучение в „Център за върхови технологии“ към ТУ Габрово и „Симулационен център за борба с бедствия и аварии“ към НВУ „Васил Левски”

Обучението обхвана приложението на най-съвременните технологии при мониторинг, прогнозиране, превенция и борба с бедствия и аварии. Студентите се запознаха и със съвременни иновации при различни методи за диагностика на критична инфраструктура и рискови технически системи.

ццц.jpg
ааа.jpg