Семинар по проект "Професионализъм в обучението по журналистика..."

ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД

2007 – 2013 

Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г.

 

Проект: ПРОФЕСОНАЛИЗЪМ  В ОБУЧЕНИЕТО  ПО ЖУРНАЛИСТИКА ЧРЕЗ ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ БУРГАСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ И РЕГОИНАЛНИТЕ МЕДИИ

РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕХНОЛОГИЯ ЗА СТУДЕНТСКИ ПРАКТИКИ ПО ЖУРНАЛИСТИКА

 

Водеща организация: Бургаски свободен университет

Партньори: Издателска къща “Черноморски фар" ООД,  Гларус Р" ООД,, ТВ “МИКС" АД.

 

На 20 ноември 2009 г. от 12.00 часа ще се проведе семинар за отчитане на резултатите от практиката по проекта и ще се връчат сертификати на студентите, успешно участвали в нея. Поканени са да присъстват преподаватели, медийните партньори по проекта и студенти.