Семинар за учители "ЕЛЕКТРОННОТО ОБУЧЕНИЕ В СРЕДНОТО УЧИЛИЩЕ"

На 21 февруари 2009 г. (събота) от 9:00 часа в Бургаски свободен университет в 208 зала се проведе семинар на тема "Електронното обучение в средното училище", предназначен за илюстриране на предимствата на електронното обучение чрез средствата на средата "MOODLE". Семинарът беше предназначен за учителите по информатика, информационни технологии, математика, както и всички, които имат интерес по предложената тема. На участниците бяха показани възможностите за проектиране и структуриране на електронен курс, използване на различни ресурси и интерактивни средства за обучение и оценяване.

Галерия от семинара