Семинари в САЩ за преподаватели

Започва приемането на документи за участие в летни семинари за учители в средните училища и университетски преподаватели, които ще се проведат през 2011 г.

Посолството на САЩ  в София има удоволствието да обяви началото на конкурс за участие в две обменни програми съответно за учители от средните училища и експерти в областта на средното образование и за университетски преподаватели, които ще се проведат в рамките на шест седмици през лятото на 2011 г. Университетските преподаватели ще имат възможност да избират измежду следните теми: 

· Американска култура и общество

· Американска политика и политическа мисъл

· Съвременна американска литература

· Американска външна политика

· Журналистика и медии

· Религиозен плурализъм

Семинарите представляват интензивно следдипломно обучение, в което са включени и образователни обиколки, целящи да дадат на преподаватели от чуждестранни университети и други представители на академични общности възможност да задълбочат познанията си в областта на американското общество, култура и институции.  Крайната цел е да се усъвършенстват учебните програми и да се подобри качеството на преподаването по предмети, свързани със Съединените щати, в чуждестранните академични институции.

Всички разходи на участниците се покриват.

Срокът за кандидатстване е 31 октомври 2010 г. Повече информация за изискванията и формата на документите за кандидатстване можете да откриете на страницата на Посолството на САЩ в Интернет: http://bulgaria.usembassy.gov/

Call for Applications