Щафета на образованието

20 ГОДИНИ ПРЕДАВАМЕ НОВАТА ИДЕЯ В ОБРАЗОВАНИЕТО 

На 28.04., четвъртък, от 10.00 ч. около сградата на БСУ ще се проведе лекоатлетическа щафета в чест на юбилея на Университета. В нея ще участват деца от детска градина „Слънце”, ученици от начален курс от ОУ „Княз Борис I”, ученици от среден курс от СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” и студенти от БСУ. Всички образователни институции, включени в спортната изява са базови за университета – през годините на съвместно сътрудничество, в тях са провеждали своя стаж студентите на БСУ.

Спортната изява показва ползотворното и успешно партньорство на БСУ с образователните институции в град Бургас вече 20 години, както и неговото заслужено място в целите на младите хора от града.