Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

Социално предприемачество в четириъгълника с бизнеса в БСУ

На 14 октомври в Бургаския свободен университет се проведе кръгла маса в рамките на инициативата „Мултидисциплинарни иновации за обществени промени“ на програма КОСТ на ЕС. Темата на регионалното събитие и работна група 4 на акцията беше „Иновациите в четириъгълника образование-бизнес-власт-общество на крайбрежните региони“. Присъстваха и активно се включиха в работата представители на Общинския съвет в Бургас, Областна администрация Бургас, най-големите работодатели Лукойл Нефтохим - Бургас и Пристанище Бургас, нестопански организации, УНСС, Американския университет в България, Университета „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, БСУ, Професионалната търговска гимназия, Профилираната английска езикова гимназия, множество студенти и общественици.

Проф. д-р Габалдон от Университета на Валенсия и зам.-ректорът на БСУ проф. д-р Милен Балтов, като ръководители на работната група откриха дискусията. Координаторът на платформата Импакт.бг  Ева Ван Менсел представи инициативата за социално предприемачество стартирана от Кралство Белгия с проф. Николай Денчев в основата й, опита в други държави и вече присъединените към нея след старта й през месец септември.

Дискусията очерта както традицията в нашата страна датираща от потребителските операции и показваща постиженията в поощряването на предприемачеството сред учениците и студентите. Синият растеж и темата за морето все повече се отварят и към страните образование и общество на четириъгълника и натам са насочени усилията и постиженията в Бургас. Самите студенти на БСУ бяха жив пример чрез реализиране на практики в други държави у нас, чрез студентската правна клиника и чрез иновативния си старт-ап.

Shiine-Burgas-3.jpg
Shiine-Burgas-4.jpg
Shiine-Burgas-5.jpg
Shiine-Burgas-6.jpg
Shiine-Burgas-7.jpg
Shiine-Burgas-8.jpg
Shiine-Burgas-9.jpg
Shiine-Burgas-2.jpg