Спечелен е най-големият проект за иновации в Черно море

Спечелен е най-големият проект за иновации в Черно море

На 15 декември 2020 г. Генерална дирекция „Изследвания и иновации“ на Европейската комисия излезе с решение за финансиране на най-големия до този момент проект за изследвания и иновации в Черно море на заявена стойност от 9 795 350 евро, от които 9 245 350 евро безвъзмездни средства. Темата на проекта е “Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море“ (Developing Optimal and Open Research Support for the Black Sea - DOORS), а продължителността му е 4 години – от 2021 г. до 2025 г. Уникалното е, че безвъзмездната помощ, освен от Европейския съюз (в размер на 9 млн. евро по линия на програма Хоризонт 2020), ще бъде предоставена и от Руската федерация (в размер на 245 хил. евро).

Проектът е с 35 участници от 12 страни, а от България с водеща роля е Бургаският свободен университет с координатор проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор на БСУ. Основните дейности на проекта ще бъдат свързани с мониторинг на състоянието на морските и крайбрежни територии, идентифициране на характера и динамиката на замърсителите в Черно море и създаване на система за хармонизиране и достъп до данните. Частта, в която БСУ ще допринесе, е в изследване на потенциала за генериране на енергия от морските вълни и създаването на акселератор за Син растеж, който да подкрепя предприемачеството в секторите на синята икономика.

През 2018 г., когато Община Бургас беше домакин на Европейския морски ден, който се проведе в БСУ, именно настоящият ръководител на проекта д-р Адриан Станица от ГЕОКОМАР (Румъния) беше пленарният докладчик на организираната от Бургаския свободен университет първа подобна конференция в България „Синя икономика и син растеж“.

за корекции BFU cover booklet.jpg
IMG_9696.JPG
IMG_9607.JPG
IMG_9657.JPG