Спечелен проект по ОП "Развитие на човешките ресурси"

Бургаският свободен университет спечели проект по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013 г. на тема: "Професионализъм в обучението по журналистика чрез партньорство на БСУ с регионалните медии. Разработване на технология за студентски практики по журналистика".

Проектът се финансира от Европейския социален фонд.

Партньори на БСУ, който е водеща организация, са: Издателска къща "Черноморски фар" ООД, "Гларус Р" ООД и "ТВ МИКС" АД. Ръководител на проекта е доц. д-р Мария Алексиева.