Спечели „Награда на Декана“

Какво е „Награда на Декана“?

„Награда на Декана” е ежегодно университетско събитие на Центъра по хуманитарни науки към Бургаския свободен университет. „Награда на Декана“ се присъжда за академично и професионално развитие на студентите и преподавателите от ЦХН, както и принос към утвърждаване имиджа на  университета. 

Защо да участвате?

Дейните хора заслужават признание за своите усилия. Ако считате, че имате добър успех за предходната година,

ако сте взимали активно участие в стажове,

ако участвате в университетски структури като студентския съвет, студентската PR агенция, театралното ателие, студентския съвет и др., значи сте подходящ кандидат за „Награда на Декана”. 

Как да участвате?

Попълнете заявление. Към него приложете копие от публикациите си, документи, удостоверяващи  изброените дейности, и разбира се не забравяйте да приложите ваша снимка (jpeg). След това предайте документите си в стая 402 всеки ден от 12 до 13 часа. 

Какъв е срокът?

Крайният срок за подаване на документите е до 12ч. на 16.12.2011 г. За допълнителна информация пишете ни на practa@bfu.bg или ни потърсете в стая 402.