Специалност “Право” към Юридическия факултет на БСУ получи най-високата възможна оценка "Мн. добър" от Националната агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за оценяване и акредитация е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение.

Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май 2006 г., така и акредитацията на специалността “Право” е за максималния срок, предвиден от Закона за висшето образование – шест години, и е присъдена за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Дадената най-висока акредитационна оценка на специалност “Право” е в резултат от вложения труд и творческата енергия както на преподавателите, така и на студентите от Центъра по юридически науки.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти от Центъра по юридически науки и им пожелава да работят със самочувствието и всеотдайността на успяващи хора!