Специалностите от направление “Комуникационна и компютърна техника” към ЦИТН на БСУ получиха максималната 6-годишна акредитация с най-високата възможна оценка от НАОА

Специалностите от направление “Комуникационна и компютърна техника” към Центъра по информатика и технически науки на БСУ получиха програмна акредитация за максималния срок, предвиден в Закона на висшето образование – 6 години с най-високата възможна оценка от Националната агенция за оценяване и акредитация.

Националната агенция по оценяване и акредитация (НАОА) е държавният орган, който признава правото на висшите училища да дават висше образование чрез оценяване на качеството на предлаганото от тях обучение.

Както институционалната акредитация, дадена на БСУ през месец май 2006 г., така и акредитацията на специалностите от други направления в БСУ е за максималния срок, предвиден от Закона за висшето образование – шест години, и е присъдена за доброто и съпоставимо с европейските стандарти качество на учебните планове, програми и методи на преподаване, за високата квалификация на преподавателския състав, за постиженията на преподавателите и студентите в научните и приложни изследвания, за осигурените отлични условия на материалната и технологична учебна среда.

Дадената акредитационна оценка е в резултат от вложения труд и творческата енергия както на преподавателите, така и на студентите от Центъра по информатика и технически науки.

Академичното ръководство поздравява всички преподаватели и студенти от Центъра по информатика и технически науки и им пожелава да работят със самочувствието и всеотдайността на успяващи хора!