Среща на студенти от специалност ИКН с представители на "Лукойл"

На 16 май 2011 от 15 часа в 207 зала на БСУ под мотото „Докато учите и практикувате …” се проведе първа среща на  студенти от специалност „ИНФОРМАТИКА И КОМПЮТЪРНИ НАУКИ” и „ЛУКОЙЛ ТЕХНОЛОДЖИ СЕРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ” ЕООД, организирана от ръководството на ЦИТН. Светослав Динев (началник управление „Информационни технологии”) и Веселин Куцаров (ръководител на отдел) от ЛУКОЙЛ поставиха конкретни задачи на интересуващите се студенти. Координатор за съвместната работа на „ЛУКОЙЛ” и студентите от БСУ е доц. Д. Орозова, ст. 413, orozova@bfu.bg.