Среща на ЦИТН с клубовете по интереси към СЕЕС

На 07.02 2008 г. в сградата на Бургаския свободен университет се проведе среща, организирана от Клуба по електронна, комуникационна и компютърна техника ” (КЕККТ) – гр. Бургас, Дружеството по информатика и компютърни науки – гр. Бургас и Дружеството по комуникационна и компютърна техника – гр. Бургас. Обсъдени бяха важни въпроси и проблеми, свързани с реализацията на завършилите и работата с настоящите студенти от Центъра по информатика и технически науки (ЦИТН) при БСУ. Участници в срещата бяха: г-н М. Ранков – секретар на Научно – технически съюзи, териториална дирекция Бургас; г-жа Кина Шереметова - Информационно обслужване – Бургас; г-н Капсималов - Телеком ЕООД Бургас; г-н Орозов и г-н Димитров – фирма “Рива” – Бургас; г-н Чернаев – фирма “Риск” – Бургас; г-н П. Тодоров – Орбител; бивши възпитаници и преподаватели от ЦИТН.