Среща по проект „Обучение по сигурност и безопасност в туризма”

От 02.09.2009 г. до 06.09.2009 г. в курорта Слънчев бряг се проведе третата работна среща на партньорите по проекта на Бургаския свободен университет „Обучение по безопасност и сигурност в туризма” - Training Safety and Security in Tourism /TSST/ № LLP-TOI-BG1-08-LEO-05-00437 ( http://tsst.bfu.bg ).

Проектът е по програма Леонардо да Винчи, Трансфер на Иновации, и е 2-годишен. Целта му е да се разработи методология и съдържание за обучение по безопасност и сигурност в туризма, ориентирани към работещите в този отрасъл – туристически оператори, мениджъри, маркетолози.

На срещата присъстваха представители на четирите страни–партньори – Латвийския колеж по туризъм в Рига, Университета на Крайова в Румъния, организацията за професионално обучение ТЕМПО в Чехия и българската фирма Сънстори ООД – Слънчев Бряг. Партньорите представиха извършеното до момента – разработените национални доклади за състоянието на туристическата индустрия във всяка страна и сравнителния анализ, и разпределиха задачите за следващите 6 месеца.