Среща с представители на банките предоставящи студентски кредити

Бургаският свободен университет предоставя възможност на своите студенти да се запознаят с условията за кредитиране на тяхното образование и да се срещнат с представители на двете подписали договора с МОМН банки – Райфайзенбанк и Банка ДСК. Срещата ще се състои на 12 октомври от 12.00 ч. в зала Изток на БСУ.