Среща с проф. М. Дачев, Председател на АКОРВО

На 26.04.2010 г. от 16 часа в зала 208 НА БСУ ще се проведе среща с проф. М. Дачев, Председател на Асоциацията за кариерно ориентиране и развитие във висшето образование /АКОРВО/.

Теми за обсъждане:

1. Членството на Студентски център за кариера и развитие при БСУ в АКОРВО – престижно и полезно за студентите на БСУ.

2. Кариерното развитие във висшето образование и нагласата към професионална реализация.

СЦКР и СС при БСУ