Среща със Соломон Паси и Биляна Раева на тема "Европейски съюз - сила за промяна"

НА 19.05.2009 Г. (ВТОРНИК) ОТ 13,00 Ч.

В ЗАЛА № 207 НА БСУ

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ СРЕЩА СЪС

 

СОЛОМОН ПАСИ И БИЛЯНА РАЕВА

 

НА ТЕМА:

 

”ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ –

СИЛА ЗА ПРОМЯНА”