„СТАНИ ESG ЕКСПЕРТ“ – БСУ с BIP с четири държави

„СТАНИ ESG ЕКСПЕРТ“ – БСУ с BIP с четири държави

Центърът по икономически и управленски науки постави началото на онлайн занятията в смесената интензивна програма с цел обучение (Blended Intensive Programme - BIP) по Програма „Еразъм+“ на тема “Become an ESG Expert”. Целта на програмата е да запознае участниците със стандартите за околна среда, социална отговорност и корпоративно управление (ESG), както и целите за устойчиво развитие на Организацията на обединените нации. С модули в програмата участват проф. д-р Диана Съботинова, проф. д-р Милен Балтов, проф. д.ик.н. Вирджиния Желязкова от БАН и ръководител в „Пощенска банка“ и д-р Кирил Величков, ръководещ ESG темата в KBC Bank.

В смесената интензивна програма участват студенти от Центъра по икономически и управленски науки, Juridiskā koledža, Латвия, Institute of Technology and Business in České Budějovice,  Чешка република и “1 Decembrie 1918”, Румъния.

Участниците ще получат ясни и приложими препоръки, както и практически съвети за прилагане на ESG стандартите, включително поставяне на ESG цели и индикатори, формулиране на ESG стратегия и разпознаване на рисковете и възможностите.

От 17 юни ще започне вторият компонент на мобилността – присъствено обучение, което ще се проведе в Бургаския свободен университет.