Старт на възможността студентите да се регистрират и кандидатстват по Проект „Студентски практики”

Нов проект в БСУ

От 17 юни 2013 г., всички действащи студенти в Република България ще имат реалната възможност да кандидатстват и започнат практика при работодател, свързана с професионалното направление в което се изучават. Финансирането е по Проект BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики”, с което на студентите практиканти се осигурява възможността за практика от 240 ч., за която след успешното й приключване ще получат 480 лв.

Бургаският свободен университет призовава своите студенти към активност и регистрация на платформата http://praktiki.mon.bg/sp/ в подплатформата за студенти. След вашата лична регистрация, следва избор на работодател и съответна възможност за практика (подплатформата Работодатели). Контактувате с работодателя и ако той ви одобри, трябва в срок от 5 календарни дни да потвърдите (или не).

Следва – в срок от 3 дни след потвърждението ви, изготвяне на график (съвместно с посочения от работодателя ментор) и избор (от посочените от БСУ) на академичен наставник (подплатформата Висши училища).

В срок до 12 дни след потвърждението ви и не по-късно от 5 дни преди началото на практиката, се сключва договор за провеждане на практическото обучение между вас и БСУ.

Бургаският свободен университет пожелава успех на всички свои студенти и ще направи максималното за изпълнението на практиките им в рамките на проекта!