Стартира международен квалификационен курс с участници от Казахстан

На 18 юни 2012 година в Бургаския свободен университет стартира международният квалификационен курс на тема: „Европейски модели и практики на социалната работа” за студенти, преподаватели и социални работници от Република Казастан.

В продължение на 10 дни участниците във форума ще се обучават по теми в 4 основни модула – междуинституционален обмен на иновативни социални практики, социални услуги за хора с увреждания, социална политика и гражданско общество, социална работа в кризисни ситуации. Програмата на курса е разработена от Програмния съвет на специалност „Социални дейности” на БСУ и включва и редица посещения на социални институции в Бургас и региона – Дневен център за деца на улицата, Защитено жилище в ж.к. „Меден Рудник“, Общински социален комплекс, Дневен център за рехабилитация на деца с увреждания „Св. Николай Чудотворец“, Център за настаняване от семеен тип „Ронкали“, Логопедичен център „Дани“, Национален център за рехабилитация на хора с увреждания „Св. Георги“ в град Поморие, Център за хора, жертви на насилие, и други. В практическото обучение участват и Областна дирекция „Социално подпомагане” за Бургаска област, Дирекция „Социални дейности и трудова заетост”, Община Бургас, Национален център за социална рехабилитация, Сдружение „Доза Обич“ и др.

Казахстанските участници в курса са преподаватели и студенти-магистри от: Евразийския национален университет „Л.Н. Гумильов”, гр. Астана, Казахския национален университет „Ал Фараби” в гр. Алмати, Карагандинския държавен университет «Е.А. Букетов» в гр. Караганда, Казахския държавен женски педагогически университет в гр. Алмати; Кокшетауския държавен университет „Ш. Аулиханов” в гр. Кокшетау, както и представители от различни структури на Социалното министерство в Казахстан. Като част от културната програма те ще имат възможността да посетят Несебър, Созопол и връх Шипка.

Квалификационният курс се провежда от преподавателите на Програмен съвет „Социални дейности” доц. д-р Ицка Дерижан, доц. д-р Йонка Балтаджиева, доц. д-р Румен Бостанджиев,  доц. д-р Пепа Митева, доц. д-р Татяна Коцева, гл.ас. д-р Генчо Вълчев, гл.ас д-р Зорница Ганева, гл.ас. Красимира Минева.

След завършване на квалификационния курс на 27 юни от 14 часа в зала 208 участниците ще получат сертификати.