Международна конференция "Черно море – врата и много мостове"

Международна конференция

На 10 и 11 юни 2022 г. Бургаският свободен университет е домакин на международна научна конференция на тема „Черно море – врата и много мостове“ , която се провежда под патронажа на еврокомисаря по околна среда, океани и рибарство Виргиниюс Синкявичюс.

Генералният директор на ГД “Морско дело и рибарство” към Европейската комисия - г-жа Чарлина Вичева ще открие форума на 10 юни, петък,  в 10.30 ч. с приветствие към всички участници.

Пленарен докладчик на конференцията е ръководителят на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море „ДООРС“ - д-р Адриан Станика.

Участие в конференцията са заявили 113 участници с общо 80 научни доклада. В продължение на два дни ще бъдат представени изследователски проблеми в различни научни направления: Иновациите и инвестициите в Черноморския регион; Предизвикателствата пред инфраструктурното и регионално развитие в Черно море; Развитието на туризма и маркетинговите решения в морските и речни територии; Решения в психологията, социалните дейности и педагогиката, стимулирани от темите за водата, водните пространстрва и природосъобразното развитие; Правни и административни аспекти, свързани с морските територии и регулации; Технически и транспортни решения, свързани с водните пространства; Информационните технологии и използването на алтернативни източници при синьото развитие.

Международната конференция „Черно море – врата и много мостове“ е съпътствана от редица научни прояви в БСУ.

В периода 7 - 10 юни 2022 г. Университетът е домакин на Генералната асамблея на най-големия проект за изследвания и иновации в Черно море, финансиран от Рамковата програма „Хоризонт 2020" - „Развитие на оптимална и отворена подкрепа на изследванията в Черно море (DOORS)“.

В същия период се проведе и международната седмица по програма Еразъм+, която събра 30 участници от 9 страни: Германия, Испания, Колумбия, Латвия, Португалия, Полша, Словакия, Украйна, Унгария.

За повече информация: https://www.bfu.bg/…/mezhdunarodna-nauchna-konferentsiya…