Стартира нов международен проект на БСУ

Стартира нов международен проект на БСУ

На 13.01.2020 година  в сградата на Бургаския свободен университет се проведе стартовата работна среща по международния проект „Дигитално представяне и опазване на нематериалното културно наследство“ (DigiCult). Проектът е финансиран по програмата Еразъм +, Ключова дейност 2 Стратегически партньорства. Срещата беше официално открита от проф. д-р Милен Балтов, зам.-ректор по НИД и МС.
DigiCult има за цел да насърчи и подпомогне процесите, свързани с цифровото представяне, съхраняване и популяризиране на нематериалното културно наследство на Европа в глобален аспект и в дългосрочна перспектива, като за целта се разработи иновативна рамка за осъществяването на гъвкаво обучение на заетите в културната индустрия.
В срещата взеха участие представители на осем организации - партньори от България, Гърция, Италия и Латвия. Проектът се координира от екип на Бургаския свободен университет с членове доц. д-р Евгения Николова и доц. д-р Мария Монова-Желева. Ръководител на екипа е доц. д-р Янислав Желев.

 

проект Културно наследство.jpg
82494058_553760011875773_622922991252013056_n.jpg
82226971_514911612468322_4475664837954764800_n.jpg
83102821_579052309317393_924474212767236096_n.jpg