Стартира списание „Съвременна хуманитаристика”

Центърът по хуманитарни науки започва издаването на научно списание „Съвременна хуманитаристика”.

По-подробни указания:

Рубрики

Указания

Рецензиране

 

Списанието очаква своите автори!