Стажове за студенти от специалност Журналистика

ЦХН предлага за студентите от специалност Журналистика следните възможности за стаж:

1. По изискванията на учебния план:

а) за студенти от ІІ курс – 5 стажа в национални печатни медии в София;

б) за студенти от ІІІ курс – 10 стажа в телевизия в София.

(Разноските по пребиваването в София са за сметка на студентите.)

в) за студенти, които могат да работят и по време на учебната година – стаж в информационния сайт HitRelax.com. 

2. Извън учебния план – за студенти, владеещи руски език – стаж в сп. „Болгарский дом”. 

Повече информация можете да получите от доц. Евелина Динева, стая 414.

Молби със свободен текст се подават до 10 май в стая 23.