Стипендии на Zonta International за студентки от ЦИУН

ZONTA INTERNATIONAL
Jane M. Klausman Women in Business
Scholarship Program
СТИПЕНДИИ „ДЖЕЙН КЛАУСМАН”
ЖЕНИТЕ В БИЗНЕСА 

ИСТОРИЯ НА СЪЗДАВАНЕ

През 1998 година се учредява стипендия на името на Джейн Клаусман за жени, които се стремят да достигнат образователна степен по бизнес управление, за да се развият в кариерата си като успешни мениджъри. Джейн Клаусман е член на Zonta International, Syracuse, New York, USA. Стипендията е създадена като наследство от нейната професионална кариера като секретар, парламентарист и индустриалец.

От 1998 г. до сега са наградени 187 млади жени от 34 държави, вкл. и от България. Това е Ружа Кочанова от Русе през 2008 г.

СТИПЕНДИЯТА

Това са 12 на брой стипендии на стойност от по 5 000 US$ всяка, които се предоставят на дами, учещи бизнес специалности и които показват потенциал в областта на бизнеса. Стипендиите могат да се използват във всеки акредитиран университет. Кандидатите за стипендия трябва да са записани в трети или четвърти курс /бакалавърска степен/ към момента на получаване на средствата (месец ноември).

КОИ МОГАТ ДА БЪДАТ ИЗБИРАНИ

Жени от всякаква националност, които са студенти по бизнес специалност в бакалавърска програма. Членове на Zonta International или наети на работа в структурите на Клуба нямат право да кандидатстват.

ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ

Кандидатите трябва да отговарят минимум на следните условия:

  • Да са във втори или трети курс на обучение по бизнес специалност в БСУ (бакалавърска програма);
  • Да имат високи резултати от следването си от предходните години;
  • Да показват стремеж за придобиване на още по-висока образователна степен по бизнес специалност;
  • Да имат практически опит от работа по специалността и да представят препоръка от работодател;
  • Да са инициативни, амбициозни и отговорно-обвързани с по-нататъшна бизнес кариера.

СРОК

Краен срок за подаване на апликационни формуляри – 01.03.2010 г. Формулярите се подават в отдел Международно сътрудничество на БСУ, стая 412. За съдействие при попълване на формуляра, моля обръщайте се към Валя Павлова, отдел Международно сътрудничество, стая 412, или към доц. д-р Лина Анастасова, зам.-декан на ЦИУН, стая 15.

АПЛИКАЦИОНЕН ФОРМУЛЯР

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Уеб сайт на Zonta International:

http://www.zonta.org/site/PageServer

Уеб сайт на Zonta Club Burgas:

http://www.zonta-burgas.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=26

ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ КАНДИДАТИ ZONTA CLUB – БУРГАС ОСИГУРЯВА ДОПЪЛНИТЕЛНИ СТИПЕНДИИ!