Стипендии за 12 хиляди лева ще получат студенти от БСУ

Стипендии за 12 хиляди лева ще получат студенти от БСУ

Стипендии на стойност 11 920 лв. ще бъдат изплатени на студенти от БСУ за летния семестър на учебната 2021 - 2022 г. Стипендиите се присъждат на студенти с изявени постижения в науката, изкуството и спорта със средства по програмата „Успешни студенти“ на Община Бургас. Сред наградените през летния семестър са 17 студенти от редовно обучение на специалностите „Право“, „Софтуерно инженерство“, „Психология“ и „Международни икономически отношения“. Стипендиите са в три категории – по 800 лв., по 680 лв. и по 600 лв. на семестър.

Бургаският свободен университет има изградени дългогодишни отношения на партньорство с Община Бургас и множество съвместни проекти, свързани с поощряване на успешните студенти, със стимулиране на младите хора да се обучават и развиват в гр. Бургас и със създаване на благоприятни делови условия за практическата им реализация в Бургаския регион. 

Стипендиите се отпускат на конкурсен принцип за всеки семестър поотделно. Сроковете и условията за кандидатстване за стипендия по програмата „Успешни студенти“ са публикувани в сайта на Община Бургас  https://www.burgas.bg/bg/stipendii-na-uchenitsi-i-studenti/.