Стипендии за кандидат-студентите и студентите на БСУ

Стипендии за кандидат-студентите и студентите на БСУ

До 30 юни 2016 година всички кандидат-студенти и студенти на БСУ могат да кандидатстват за семестриални стипендии от 600 лв! Стипендиите се предоставят от Съдърланд глобал сървисис - американска компания и най-големият работодател в областта на аутсорсинг услугите в град Бургас.
Кандидатстването за стипендията е чрез подаване на есе (от 300 до 400 думи) на английски, немски, френски, испански, шведски или турски език на адрес: BulgariaSchoralships@sutherlandglobal.com Темата на есето е „Защо избрах специалността, в която искам да/ вече уча?“. Всички добре представили се ще бъдат поканени на интервю за работа от компанията и освен заплатата ще получават семестриална стипендия от 600 лв. за следването си в БСУ!