Стипендии за обучение в Рейкявик, Исландия

На вниманието на студентите от специалностите Бизнес администрация, Финанси и Маркетинг в ЦИУН – бакалавърска степен

На вниманието на студентите от специалностите Бизнес администрация, Финанси, Счетоводство и Маркетинг в ЦИУН – магистърска степен

Бургаският свободен университет сключи двустранно споразумение с Университета на Рейкявик, Исландия, за 4-месечно обучение на 2 студенти от ЦИУН, за зимния семестър на учебната 2010/2011 година. Студентите могат да кандидатстват за стипендия от Фонда за отпускане на стипендии на Програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Повече информация за програмата, условията и необходимите документи може да намерите ТУК!

Студентите, които проявяват интерес, може да кандидатстват като подадат необходимите документи, описани във ВТОРАТА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в конкурс на Фонда за отпускане на стипендии по програмата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, в срок до 15 април 2010 г. в стая 412, отдел Международно сътрудничество на БСУ.

За въпроси и консултации, моля обръщайте се към г-жа Валя Павлова от отдел Международно сътрудничество на телефон 056/900520, e-mail: valia@bfu.bg или на място в стая 412 на БСУ – в периода от 06.04.2010 г. до 15.04.2010 г.