Студент от БСУ с първа награда от конкурс на Висшия адвокатски съвет

Студент от БСУ с първа награда от конкурс на Висшия адвокатски съвет

Висшият адвокатски съвет класира на първо място Александър Любомиров Станишев на националния годишен конкурс за студенти - юристи, на тема „Призванието да си адвокат”. Той е студент от IV курс по специалност „Право“ в Центъра по юридически науки към Бургарския свободен университет.
Наградата беше тържествено връчена на две части. На 18 ноември 2016 г., във Висшия адвокатски съвет, студентът получи правна литература и парична награда. На 22 ноември 2016 г., в 272 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски”, председателят на Висшия адвокатски съвет г-жа Ралица Негенцова, връчи Грамота на Александър Станишев. На тържествената церемония присъстваха: двама бивши министър-председатели на Република България - Филип Димитров и Георги Близнашки, бившият и настоящ омбудсман - Константин Пенчев и Мая Манолова, заместник-председателят на НС Явор Нотев, председателят на правната комисия в НС Данаил Кирилов, бивши и настоящи депутати, конституционни съдии, председателят на Съюза на юристите Владислав Славов, деканът на ЮФ на СУ „Св. Климен Охридски” Сашо Панов, вицепрезидентът на Федералните адвокати на Федерална Република Германия, членовете на Висшия адвокатски съвет, адвокати, видни общественици, преподаватели, студенти-юристи и други гости.
В словото си Станишев изказа благодарност към своите преподаватели от Центъра по юридически науки към Бургаския свободен университет. Именно те са „допринесли по безспорен начин за този значим за мен успех” - каза Александър Станишев.

 

Грамота-първа награда от ВАдС-Ал.Станишев 1_.png