Студенти от 7 страни се обучават в БСУ

Чуждестранни ЕРАЗЪМ студентиЗа седми пореден път Бургаският свободен университет спечели проект по секторна програма „Еразъм“ към програмата „Учене през целия живот“ за организиране на интензивен подготвителен курс по български език за чуждестранни Еразъм студенти.

Проектът стартира на 26 август с официално откриване от зам.-ректора по НИД и МС на БСУ проф. дпн Галя Христозова.

В БСУ ще се обучават студенти от престижни университети в Германия, Франция, Испания, Швеция, Полша, Унгария и Словакия – Университета на Бон, Университета на Вроцлав, Университета „Лион 2 – Люмиер“, Икономически университет на Братислава и др. Курсът е с продължителност 1 месец. Студентите, които са от различни специалности като икономика, европейска дипломация, архивно дело, право, международни отношения и др., ще изучават български език по 6-7 часа дневно, като през останалото време имат възможност да се запознаят с българския национален бит и култура, с исторически и природни забележителности в Бургаския регион. Програмата предвижда и посещение на редица културни прояви.

Основните мотиви на студентите за изучаването на български език са обучение по програма Еразъм за един или два семестъра в България и специален интерес към българския език като различен и екзотичен.