Студенти от БСУ с награди от Студентската научна сесия на ТУ Варна

Студенти от БСУ с награди от Студентската научна сесия на ТУ Варна

Студенти от специалностите КСТ, КЕВЕИ и СИ на Центъра по информатика и технически науки на БСУ взеха участие в СНС 2016 на ТУ Варна. Отличени бяха докладите „Изследване и проектиране на енергоефективна къща“ с автори Недко Ралев, Димитър Керемедчиев и Стоян Ефремов – II място  и „Система за ефективна консумация на електроенергия“ с автори: Тони Ганчев, Атанас Петров и Станислав Епихов – III място.

Научни ръководители на разработките са: доц. д-р инж. Камен Сейменлийски и  доц. д-р инж. Силвия Лецковска.

награди СНС 2016 2.JPG