Студенти от БСУ се докоснаха до най-съвременните IT технологии

Студенти от БСУ се докоснаха до най-съвременните IT технологии


Студенти от магистърските програми  „ Съдебни инженерно-технически експертизи и техническа безопасност “, „ Интегрирани компютърни системи и комплекси“ и „ нженеринг и експлоатация на енергийни системи“ на ЦИТН, под ръководството на доц. Камен Сейменлийски проведоха практическо обучение в „ Централно диспечерско управление на електроенергийния системен оператор “, „Института за космически изследвания“, „ Института по металознание “, „ Институтът по информационни и комуникационни технологии “ към Българската академия на науките, както и в най-големия в България център за обработка и съхранение на данни – EQUINIX.
Обучението обхваща най-съвременните IT технологии прилагани в енергетиката, космическата техника, борбата с бедствия, аварии и тероризъм, както и  запознаване с възможностите на българския суперкомпютър Авитохол, който е най-мощният изчислителен ресурс в региона на Югоизточна Европа.

 

29067116_1685060804917716_4666438974481367040_o.jpg